Exteriér

Vizualizácie fasády novostavby Kuneradské dolné. Spektrum farieb je navrhnutý tak, aby boli v harmónii  s okolím projektu.