O projekte

Projekt je umiestnený na rovinatom pozemku vymedzenom navrhovanou miestnou komunikáciu a jestvujúcim vodným tokom – Kuneradský potok. Pozemok určený na zastavanie je situovaný v intraviláne obce, v zastavanom území.

Projekt Kuneradské dolné pozostáva z novostavby dvoch bytových domov s 56 nájomnými a 28 komerčnými bytmi s v 5 nadzemných podlažiach s vlastnou plynovou kotolňou, výťahmi a pivničnými kobkami.

Architektonicko-objemové a prevádzkové riešenie novostavby vychádzalo z urbanistických podmienok lokality, z tvaru pozemku a odstupových vzdialeností, z hľadiska dispozično-prevádzkovej funkcie, optimálnej orientácie domu voči svetovým stranám, ako aj z požiadaviek investora. Bytové domy budú napojené na cestnú sieť v obci po vybudovaní navrhovanej dvojpruhovej obojsmernej komunikácie. K bytovým domom bude vybudovaných 99 parkovacích státi vrátanie státí pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Objekty budú napojené na verejný vodovod novovybudovanou vodovodnou prípojkou. Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie. Dažďové vody budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do potoka, ktorý tečie pozdĺž pozemku s bytovými domami. Na elektrickú sieť budú objekty napojené novo navrhovanou elektrickou prípojkou z novovybudovanej trafostanice.

Obvodové murivo bytových domov je z keramických tvaroviek Porotherm 30 profi+zateplenie 140mm, vnútorné nosné murivo je z keramických tvaroviek Porotherm 25. Výplne okien, dverí a presklených stien sú navrhnuté ako plastové, zasklené s izolačným trojsklom s tepelným dištančným rámikom. Jednotlivé byty budú vykurované teplovodnými radiátormi s centrálnou prípravou tepla a bivaletným zásobníkom TÚV v plynovej kotolni umiestnenej na prízemí a fotovoltaickými panelmi umiestnenými na streche.

Bytové domy spĺňajú kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií, energetické kritérium a hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby A0 s využitím obnoviteľných zdrojov.

 

Štandard vybavenosti bytov

Byty sa predávajú vo vyhotovení holobyt, čo zahŕňa:

Obvodové steny

Obvodové steny z presných keramických tehál hrúbky 300 mm zateplené tepelnou izoláciou hrúbky 140 mm

Deliace steny

Deliace steny medzi jednotlivými bytmi zo železobetónu, resp. keramických blokov hrúbky 250 mm

Deliace priečky

Deliace priečky v rámci bytu tvorené priečkovými tehlami

Omietky

Vápenno-cementové omietky a interiérový náter bielej farby, sociálne zariadenia riešené bez keramických obkladov stien

Podlahy

Podlahové plochy bytového priestoru riešené z betónového poteru bez nášľapných vrstiev podláh

Vykurovanie

Celá plocha bytového priestoru vybavená teplovodným radiátorovým vykurovaním s termostatmi

Rozvody

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie ukončené záslepkami a pachovými uzávermi, bez ukončovacích ventilov, batérií a sanity

Okná

Okná z kvalitných plastových systémov s moderným dizajnom, zasklené tepelno-izolačným trojsklom

Dvere

Vstupné dvere riešené ako bezpečnostné a protipožiarne, bez interiérových zárubní a dverí

Zásuvky, vypínače

Základné zásuvky a vypínače bielej farby

Výťah

Výťah pre 4 osoby v každom vchode