Postup pri kúpe

1. Stretnutie s predajcom

Na tomto stretnutí Vám zodpovieme všetky otázky ohľadne charakteru nehnuteľnosti, procesu výstavby a stavu dokončenia v ktorom sa vo finále budú byty odovzdávať. Zároveň sa stretnete s našimi odborníkmi na financovanie, ktorí nastavia financovanie Vášho budúceho bývania podľa individuálnych možností a predstáv.

2. Výber konkrétneho bytu a zloženie rezervačnej zálohy.

Výsledkom tohto stretnutie je samotný výber bytu a zloženie rezervačnej zálohy (2500,-€). Zároveň sa v tomto kroku podpisuje zmluva o budúcej kúpnej zmluve, na ktorej základe sa uhrádza druhá časť kúpnej ceny vo výške 20%.

3. Kolaudácia a podpis kúpnej zmluvy.

Po obdržaní kolaudačného rozhodnutia bude klient vyzvaný k doplateniu zbytku kúpnej ceny. Zároveň klient obdrží návrh znenia zmluvy o prevode vlastníckych práv. Po podpise tejto zmluvy ju náš pracovník zanesie na katastrálny odbor. Zmluva bude samozrejme zohľadňovať individuálne podmienky čerpania hypotekárneho úveru.

4. Odovzdanie bytu

Samotné odovzdanie bytu do užívania a podpis odovzdávacieho protokolu. Súčasťou je aj zabezpečenie prepisu/zmeny všetkých energií a poplatkov na konečného užívateľa danej nehnuteľnosti .