Cenník

Podlažie Počet
izieb
Číslo
bytu
Bytový
dom
Vnútorná
plocha m2
Vonkajšia
plocha m2
Celková
plocha m2
Uvádzacia cena
bytu s DPH
Stav
11BD1-B1-1139.021251.0267 500 €Predaný
11BD1-B1-2139.041251.0267 500 €Predaný
23BD1-B2-1163.8110.3574.16107 000 €Predaný
22BD1-B2-3146.037.0353.0683 000 €Predaný
21BD1-B2-2127.86.5134.3152 700 €Predaný
33BD1-B3-1163.813.8567.66107 000 €Predaný
32BD1-B3-3146.0313.5359.5683 000 €Predaný
31BD1-B3-2127.86.5134.3152 700 €Predaný
43BD1-B4-1167.666.574.16107 000 €Predaný
42BD1-B4-3142.6110.4553.0683 000 €Predaný
41BD1-B4-2127.86.5134.3152 700 €Predaný
53BD1-A5-2157.315.362.6193 500 €Predaný
52BD1-A5-1147.295.352.5982 500 €Predaný
53BD1-A5-3168.1371.1107 500 €Predaný
53BD1-B5-1163.8110.3574.16107 000 €Predaný
52BD1-B5-3146.037.0353.0683 000 €Predaný
51BD1-B5-2127.86.5134.3152 700 €Predaný
53BD1-C5-1168.1371.1107 500 €Predaný
52BD1-C5-2147.295.352.5982 500 €Predaný
53BD1-C5-3157.315.362.6193 500 €Predaný
11BD2-B1-1239.041251.0267 500 €Predaný
11BD2-B1-2239.041251.0267 500 €Predaný
23BD2-B2-1263.8110.3574.16107 000 €Predaný
22BD2-B2-3246.037.0353.0683 000 €Predaný
21BD2-B2-2227.86.5134.3152 700 €Predaný
33BD2-B3-1263.8110.3574.16107 000 €Predaný
32BD2-B3-3246.037.0353.0683 000 €Predaný
31BD2-B3-2227.86.5134.3152 700 €Predaný
43BD2-B4-1267.666.574.16107 000 €Predaný
42BD2-B4-3242.6110.4553.0683 000 €Predaný
41BD2-B4-2227.86.5134.3152 700 €Predaný
53BD2-A5-2257.315.362.6193 500 €Predaný
52BD2-A5-1247.295.352.5982 500 €Predaný
53BD2-A5-3268.1371.1107 500 €Predaný
53BD2-B5-1263.8110.3574.16107 000 €Predaný
52BD2-B5-3246.037.0353.0683 000 €Predaný
51BD2-B5-2227.86.5134.3152 700 €Predaný
53BD2-C5-1268.1371.1107 500 €Predaný
52BD2-C5-2247.295.352.5982 500 €Predaný
53BD2-C5-3257.315.362.6193 500 €Predaný
Označenie Umiestnenie Cena s DPH Stav
Označenie Umiestnenie Cena s DPH Stav