O Projekte

Kuneradské dolné je projekt, ktorý kombinuje nájomné bývanie s bývaním „vo vlastnom“. Pozostáva z dvoch samostatných bytových domov s 44 nájomnými a 40 komerčnými bytmi a 99 parkovacími miestami.

Projekt je situovaný v zastavanej časti malebnej obce Kunerad, ktorá sa rozprestiera na juhovýchodnom okraji Rajeckej doliny, na úpätí Lúčanskej Fatry, 5 km juhovýchodne od Rajeckých Teplíc a 20 km na juh od Žiliny.

Obec Kunerad sa radí medzi stredne veľké obce s počtom obyvateľom 1.029, s vlastnou Materskou školou a Základnou školou s ročníkom 1. – 4. v prvom stupni primárneho vzdelávania.

Harmonogram výstavby

Začiatok
výstavby


3Q/2020
Zápis
rozostavaných
bytov

4Q/2021
Podanie
žiadosti
o kolaudáciu

1Q/2022
Plánovaná
právoplatnosť
kolaudáčného rozhodnutia
2Q/2022

Kuneradské dolné v číslach

1-izbové byty
8
2-izbové byty
16
3-izbové byty
16

História obce Kunerad

Dejiny obce sa datujú do 15.storočia, kedy je zmienka o obci ako o osade. Osada vznikla v údolí potoka Bystrička, medzi jedlinovými lesnými pásmi, ako laz obce Kamenná Poruba. S Kamennou Porubou preto mala spoločný vývoj ako zemianska obec.

Prvá zmienka o obci s vtedajším názvom Hunyarad pochádza z roku 1490. Patrila zemianskym rodinám Praznovských a Athalmyovcov. V prvej polovici 16. storočia určité majetkové podiely prevzal do zálohu zeman Hranostaj (do roku 1511) a turčiansky zeman Lehocký (roku 1523 tri pozemky poddaných a polovicu dedičného richtárstva). V roku 1539 boli v Kunerade usadení 10 sedliaci, roku 1543 boli vybudované 4 sedliacke usadlosti, 10 rodín (z toho 2 nemecké mená Puczul a Šnap), 5 želiari a 1 richtár.

Roku 1707 boli v Kunerade zákupný richtár s dvoma usadlosťami a traja želiari. Roku 1831 zemepánmi v Kunerade boli Beňovský, Huljak, Motešický, Sobek, Uhliarik. Lesné podiely niekdajšieho lietavského panstva v Kunerade odkúpil roku 1873 Leopold Popper, od Popperovcov zasa nemecký gróf dr. František Ballestrém.

Gróf Ballestrém v rokoch 1914-1916 vo vyššej časti Kuneradskej doliny nad obcou dal vybudovať lovecký zámok v duchu modernej secesie podľa vzoru francúzskej architektúry. Zámok vo svojich počiatkoch mal slúžiť aj ako letovisko vtedajším cisárom Rakúska a Nemecka - Františkovi Jozefovi a Villhemovi II. Uskutočneniu tohto zámeru zabránila 1. svetová vojna. Zámok bol vybavený komfortne s najmodernejším zariadením. Mal i vlastnú elektráreň na vodný pohon. Lesný komplex grófa Mikuláša Ballestréma, ktorý koncom druhej svetovej vojny zahynul pri bombardovaní Drážďan, v roku 1946 prešiel do vlastníctva štátu. Po rekonštrukcii v roku 1959 kaštieľ slúžil ako liečebný ústav. Po roku 1989 bol kaštieľ sprivatizovaný. Počas rekonštrukčných prác v roku 2010 bola strecha zničená požiarom a zámok poškodený vodou pri hasení. Súčasní noví majitelia v spolupráci s obcou a pamiatkovým úradom v Žiline vykonávajú na zámku rekonštrukčné práce.

Obec Kunerad leží v nadmorskej výške 494 m.n.m. Jej rozloha je 22.937.318 m² a počet obyvateľov je 1.029.